Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

Bład w regule


(atomd) #1

Program teraz każe wstawiać duża literę za każdą kropką, a przecież kropki występują też an końcu skrótów.