Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

Polish czasownik vs imiesłów przysłówkowy współczesny

I got: ‘W tym zdaniu złożonym brakuje przecinka lub spójnika między jednym czasownikiem (“można”) a drugim (“odwiedzając”).’. “odwiedzając” is “imiesłów przysłówkowy współczesny” or “orzeczenie” and not “czasownik”. The suggestion about comma is valid though.