Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

Polish grammar: "w wyniku któr*", "w skład któr*", "w wypadku któr*", "w ramach któr*"

Problem dotyczy konstrukcji z zaimkiem “który”. LT tego typu konstrukcje oznacza jako błędy składniowe prawdopodobnie w wyniku zawężającej reguły opisanej w “Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny”.

Poniżej wstawiam dwa linki do opinii zawartych w poradni językowej:

http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/;7411

http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/zlozony-przyimek-na-poczatku-zdan-wzglednych;14269.html

Przynajmniej dla tych kilku wyrażeń można byłoby wyłączyć sugestię narzędzia. Dodatkowo jeszcze dla wyrażenia “w przypadku któr*”, bo to też często występująca konstrukcja.

Dzięki. Już dodałem odpowiednie wpisy do pliku opisującego przyimki złożone. :slight_smile:

Pozdrawiam,
MM