A la major brevetat

L’expressió “a la major brevetat” si no es té en compte la “a” del davant seria correcta la proposta, “la brevetat més gran”, però en aquest cas caldria proposar, “al més aviat possible"

No sé si es podria adaptar aquesta regla o fer-ne una de nova?

<rule id="EL_MES_AVIAT_POSSIBLE" name="*el més aviat possible/al més aviat possible">
      <pattern>
        <token>el</token>
        <token>més</token>
        <token regexp="yes">aviat|prompte|ràpidament</token>
        <token>possible</token>
      </pattern>
      <message>Expressió incorrecta.</message>
      <suggestion>com més <match no="3"/> millor</suggestion>
      <suggestion>tan <match no="3"/> com es pugui</suggestion>
      <suggestion>al més <match no="3"/> possible</suggestion>
      <example correction="com més aviat millor|tan aviat com es pugui|al més aviat possible">Cal que vinguis <marker>el més aviat possible</marker>.</example>
      <example>Cal que vinguis al més aviat possible.</example>
    </rule>

Gràcies pel comentari. Farem una altra regla per a aquesta expressió. No es pot posar en aquesta regla.

Bé, el que volia dir era fer una regla nova a partir de l’altra.
L’he provada i no dona error.

<rule id="A_LA_MAJOR_BREVETAT" name="a la major brevetat">
      <pattern>
        <token>a</token>
        <token>la</token>
        <token>major</token>
        <token>brevetat</token>
      </pattern>
      <message>Expressió incorrecta.</message>
      <suggestion>com més aviat millor</suggestion>
      <suggestion>tan aviat com es pugui</suggestion>
      <suggestion>al més aviat possible</suggestion>
      <example correction="com més aviat millor|tan aviat com es pugui|al més aviat possible">Cal que vinguis <marker>a la major brevetat</marker>.</example>
      <example>Cal que vinguis al més aviat possible.</example>
    </rule>

Gràcies. Ja estava resolt. He posat l’expressió en el fitxer replace_multiwords.txt. En aquest fitxer només es poden posar expressions sense cap mena d’ambigüitat. És una manera ràpida de resoldre aquestes regles.

Bon dia, Jaume.
Jordi Badia ha fet un vídeo amb quatre frases que no hem de dir.
Es podrien incloure en el fitxer replace_multiwords.txt?

mans a l’obra=posem fil a l’agulla|anem per feina
van amb tu=fan per tu|t’escauen|t’incumbeixen|t’afecten|tenen a veure amb tu
va amb tu=fa per tu|t’escau|t’incumbeix|t’afecta|té a veure amb tu
van sobre rodes=van com una seda|com oli en un llum
va sobre rodes=va com una seda|va com oli en un llum
no et van ni et venen=tant se te’n donen|tant te fan|tant se te’n foten
no et va ni et ve=tant se te’n dona|tant te fa|tant se te’n fot

Ara és en JM Virgili qui ens diu frases que no hem de dir.

estic en el meu dret=hi tinc dret

Gràcies. Aniré introduint-les, no necessàriament en el replace_multiwords.txt.
Algunes són dubtoses perquè estan documentades en diccionaris i reculls (mans a l’obra, anar sobre rodes)