Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

"Abixa" hauria de ser "baixa"

En aquesta frase:
Abaixa al garatge a buscar les eines.

Ens diu el següent.

Possible error
En el sentit de ‘portar (algú o alguna cosa) de dalt a baix’, cal dir: «Abixa».
[Abixa]

Entenc que és un error tipogràfic.

Efectivament, hi ha un error en la generació del suggeriment, que lleva una ‘a’ però no és la ‘a’ que toca. Ho corregeixo. Gràcies.