Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

Accent diacrític al plural quès

Sembla que no està recollita la forma quès (plural del substantiu que) com a forma vàlida. Potser caldria afegir-la.

Podríem afegir-la, però les paraules poc usuals (i a més curtes) poden tenir efectes no desitjats. Caldria crear una regla que digui que probablement és un error en la majoria de contextos.

On pot aparèixer? Per exemple, “els quès i els perquès” (exemple d’Optimot).

Evidentment, és una forma poc freqüent (cinc casos recollits al CTILC):

  • us fes història dels coms i els quès i els quans…
  • el mateix somriure estúpid. Intentava dilucidar a quin què de tots els quès es referia el tapisser.
  • tenia un temorós respecte pels de més amunt i feia els quès per no rebre rebufades del governador
  • d’alguna manera com a aixòs i com a quès, o en la visibilitat de cada cas concret
  • confusions i incerteses. En lloc d’anar aclarint els perquès i els per a quès de les coses

Majoritàriament apareix precedit de l’article, però aquí tens altres casos trobats per la xarxa:

  • coms que són quès
  • menys quès i més perquès
  • necessitem molts més per quès

Gràcies. Farem que no aparegui error en els casos més clars. Però en alguns llocs encara apareixerà un avís per a evitar el risc de possibles errors no detectats.