An error in every text in Polish

An error in every text in Polish. This is not entirely true.

Ten wyraz nie powinien wystepowac na poczatku zdania.

Lots of sentences in the Bible begin with “Ale

Example:

Jeśli ktoś zobaczy, że jego brat popełnia grzech, który nie prowadzi do śmierci, to ma się za niego modlić, a Bóg da mu życie. Chodzi o tych, którzy nie popełniają grzechu prowadzącego do śmierci. Jest jednak grzech, który do niej prowadzi. Ale nie mówię nikomu, żeby modlił się w sprawie takiego grzechu. Wszelka nieprawość jest grzechem. A jednak jest grzech, który nie prowadzi do śmierci.