Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

Anar amb molt de compte

El corrector no detecta totes les errades: Aquest molt, poc, una mica o massa, potser la causa?
Li pots donar una ullada a la regla, gràcies.

Ves amb conte.
Ves amb conta.
Ves amb comte.
Ves amb compta.

> Ves amb molt de conte. > Aquesta és la més usual.
> Anar amb molt de conte.
*> Anar una mica en conte. *
> Anar una mica en conta.
> Anar una mica en comte.
> Anar una mica en compta.
> Anar una mica amb conte.
> Anar una mica amb conta.
> Anar una mica amb comte.
> Anar una mica amb compta.
> Anar amb una mica de conte.
> Anar amb una mica de conta.
> Anar amb una mica de comte.
> Anar amb una mica de compta.
Anar amb molt de conta.
> Anar amb molt de comte.
Anar amb molt de compta.
Ves amb molt de conta.
> Ves amb molt de comte.
Ves amb molt de compta.
>Ves amb una mica de conte.
Ves amb una mica de conta.
>Ves amb una mica de comte.
Ves amb una mica de compta.

> Vas amb poc conte.
> Vas amb molt poc conte.
> Vas amb poc conta.
> Vas amb molt poc conta.
> Vas amb poc comte.
> Vas amb molt poc comte.
*> Vas amb poc compta. *
> Vas amb molt poc compte.
> Vas amb massa conte.
> Vas amb massa conta.
> Vas amb massa comte.
> Vas amb massa compta.
> Vas amb massa poc conte.
> Vas amb massa poc conta.
> Vas amb massa poc comte.
> Vas amb massa poc compta.
> potser vas amb una mica massa de conte.
> potser vas una mica massa amb conte.
> potser vas amb una mica massa de conta.
potser vas una mica massa amb conta.
> potser vas amb una mica massa de comte.
> potser vas una mica massa amb comte.
> potser vas amb una mica massa de compta.
potser vas una mica massa amb compta.

Aquí tampoc detecta errada.
> Amb moltíssim conte.
> Amb moltíssim comte.
> Amb moltíssim compta.
> Moltíssim conte.
> Moltíssim comte.
> Moltíssim compta.
> Poquíssim conta.
> Poquíssim comte.
> Poquíssim compta.

Moltes gràcies. És una qüestió important. Millorarem les regles. Són confusions freqüents, i calen regles específiques perquè totes les formes són paraules correctes (conta, comte, compta…).

Bona vesprada.
Veig que es detecten més errades però en aquestes línies encara no.

Vas amb molt poc conte.
Vas amb molt poc conta. <<< Error gramatical
Vas amb molt poc comte.
Vas amb molt poc compte.
Vas una mica massa amb conte.
Els comtes no quadren.
Els contes no quadren.
Hem de fer els comtes
Hem de fer els contes
Els comtes surten bé
Els contes surten bé
He de fer quadrar els comtes
He de fer quadrar els contes
Qui porta els comtes?
Qui porta els contes?
Passarem comptes?
Passarem comtes?
Passarem contes? Aquesta la detecta.
Amb què comtes.
Amb què contes.

Gràcies. Molt interessant. Procuraré afegir tots aquests casos a les regles.