Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

Anar amb molt de compte

El corrector no detecta totes les errades: Aquest molt, poc, una mica o massa, potser la causa?
Li pots donar una ullada a la regla, gràcies.

Ves amb conte.
Ves amb conta.
Ves amb comte.
Ves amb compta.

> Ves amb molt de conte. > Aquesta és la més usual.
> Anar amb molt de conte.
*> Anar una mica en conte. *
> Anar una mica en conta.
> Anar una mica en comte.
> Anar una mica en compta.
> Anar una mica amb conte.
> Anar una mica amb conta.
> Anar una mica amb comte.
> Anar una mica amb compta.
> Anar amb una mica de conte.
> Anar amb una mica de conta.
> Anar amb una mica de comte.
> Anar amb una mica de compta.
Anar amb molt de conta.
> Anar amb molt de comte.
Anar amb molt de compta.
Ves amb molt de conta.
> Ves amb molt de comte.
Ves amb molt de compta.
>Ves amb una mica de conte.
Ves amb una mica de conta.
>Ves amb una mica de comte.
Ves amb una mica de compta.

> Vas amb poc conte.
> Vas amb molt poc conte.
> Vas amb poc conta.
> Vas amb molt poc conta.
> Vas amb poc comte.
> Vas amb molt poc comte.
*> Vas amb poc compta. *
> Vas amb molt poc compte.
> Vas amb massa conte.
> Vas amb massa conta.
> Vas amb massa comte.
> Vas amb massa compta.
> Vas amb massa poc conte.
> Vas amb massa poc conta.
> Vas amb massa poc comte.
> Vas amb massa poc compta.
> potser vas amb una mica massa de conte.
> potser vas una mica massa amb conte.
> potser vas amb una mica massa de conta.
potser vas una mica massa amb conta.
> potser vas amb una mica massa de comte.
> potser vas una mica massa amb comte.
> potser vas amb una mica massa de compta.
potser vas una mica massa amb compta.

Aquí tampoc detecta errada.
> Amb moltíssim conte.
> Amb moltíssim comte.
> Amb moltíssim compta.
> Moltíssim conte.
> Moltíssim comte.
> Moltíssim compta.
> Poquíssim conta.
> Poquíssim comte.
> Poquíssim compta.

Moltes gràcies. És una qüestió important. Millorarem les regles. Són confusions freqüents, i calen regles específiques perquè totes les formes són paraules correctes (conta, comte, compta…).