Aquest verb és transitiu. Potser cal canviar el pronom

En aquestes frases dona l’errada:
De debò que li sorprèn?
No vaig sorprendre-li

No vaig empipar-li.
De debò que vaig empipar-li.

No vaig obligar-li.
Tu creus que li vaig obligar?

En aquestes no.

No vaig beneficiar-li.
No sé en què li beneficia.

Li estranya que hagis acabat.
De debò li has acabat?

Això li alegra?
Li alegra tot això.

És clar que li preocupa
No vaig preocupar-li.

No sé si hi ha una regla general o cal indicar cada verb transitiu.

He trobat aquestes línies al grammar

        <example correction="atendre'l|atendre-la">No vull <marker>atendre-li</marker> ara.</example>
        <example correction="empipar-lo|empipar-la">No vaig <marker>empipar-li</marker></example>
        <example correction="el va cansar|la va cansar">La caminada <marker>li va cansar</marker> molt.</example>
        <example correction="el feia empipar|la feia empipar">cosa que <marker>li feia empipar</marker> molt.</example>
        <example correction="el va afectar|la va afectar">A ella no <marker>li va afectar</marker> molt la mort del seu marit.</example>
        <example>Se li van cansar els braços</example>
        <example correction="l'has empipat">No <marker>li has empipat</marker></example>
        <example correction="L'han obsequiat"><marker>Li han obsequiat</marker> amb un rellotge.</example>
        <example correction="l'empipes">No <marker>li empipes</marker></example>
        <example correction="l'apassiona">Això no <marker>li apassiona</marker></example>
        <example correction="l'atreien">No <marker>li atreien</marker> gaire les novetats</example>
        <example correction="l'informarem">Entri i <marker>li informarem</marker> de tot.</example>
        <example correction="L'obligà"><marker>Li obligà</marker> a fer-ho.</example>
        <example correction="el cansa|la cansa">No <marker>li cansa</marker></example>
        <example correction="el concerneix|la concerneix">Això no <marker>li concerneix</marker></example>
        <example correction="el complau|la complau">Llavors <marker>li complau</marker> el resultat.</example>

Moltes gràcies, Pep.

Això és un tema complex i s’ha d’anar amb compte perquè segons com es poden crear molts falsos positius. Encara que un verb sigui transitiu, també pot tenir un complement indirecte si ja hi ha un complement directe. I cada verb pot funcionar de manera lleugerament diferent.
Miraré si es poden afegir els verbs beneficiar, estranyar i alegrar. En el cas de “preocupar”, els diccionaris normatius ara accepten la construcció intransitiva.

Molt amable, Jaume.

He provat de trobar-ne alguna més i veig que és complex com tu dius.
beneficiar
*No vaig beneficiar-li. *No sé en què li beneficia.

estranyar
*Li estranya que hagis acabat. *De debò li has acabat?

Alegrar
*Això li alegra? *Li alegra tot això.

No sé si aquestes també es podrien afegir?

abraçar
*Li abraces. *Em van agafar ganes d’abraçar-li.

observar
*Li observes. *Vols observar-li?

silenciar
*Li silencies. Vols silenciar-li?

tastar
Li tastes. Vols tastar-li