Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

Aroma és femení, no?

A l’anàlisi en aquest cas:
Aquest aroma no m’acaba de fer el pes.

nVerb[1]: aroma[aroma/NCCS000,aromar/VMIP3S00,aromar/VMM02S00] -> aroma[aroma/NCCS000,aromar/VMM02S00]
nVerb[1]: aroma[aroma/NCCS000,aromar/VMM02S00] -> aroma[aroma/NCCS000]
DetNom[2]: aroma[aroma/NCCS000] -> aroma[aroma/NCCS000]
DetNom[10]: aroma[aroma/NCCS000] -> aroma[aroma/NCCS000,aroma/_GN_MS]
nom_neutre[1]: aroma[aroma/NCCS000,aroma/_GN_MS] -> aroma[aroma/NCCS000,aroma/_GN_MS,aroma/NCMS000]
nom_neutre[5]: aroma[aroma/NCCS000,aroma/_GN_MS,aroma/NCMS000] -> -----------
aroma[aroma/_GN_MS,aroma/NCMS000]

I aquí:
Aquesta aroma no m’acaba de fer el pes.
nVerb[1]: aroma[aroma/NCCS000,aromar/VMIP3S00,aromar/VMM02S00] -> aroma[aroma/NCCS000,aromar/VMM02S00]
nVerb[1]: aroma[aroma/NCCS000,aromar/VMM02S00] -> aroma[aroma/NCCS000]
DetNom[5]: aroma[aroma/NCCS000] -> aroma[aroma/NCCS000]
DetNom[11]: aroma[aroma/NCCS000] -> aroma[aroma/NCCS000,aroma/_GN_FS]
nom_neutre[2]: aroma[aroma/NCCS000,aroma/_GN_FS] -> aroma[aroma/NCCS000,aroma/_GN_FS,aroma/NCFS000]
nom_neutre[6]: aroma[aroma/NCCS000,aroma/_GN_FS,aroma/NCFS000] ->
aroma[aroma/_GN_FS,aroma/NCFS000]

Com és que en un cas és GN_MS,aroma/NCMS000] i en altre és GN_FS,aroma/NCFS000]

Bon vespre.

Femení segons el DIEC. Masculí segons el DNV. Segons el DCVB, tradicionalment masculí, i el femení és un vulgarisme. Per això, en el diccionari el tenim marcat com a masculí o femení (NCCS000).

Gràcies per l’aclariment, Jaume.