Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

Avui és el dia del Morts

Avui és el dia del Morts.
És molt correcta que LT digui que hi ha un error de concordança.
El que no entenc és que dins de les alternatives no surti “morts”.

Error de concordança.
[de la matada] [de la mort] [de la morta] [de les matades] [de les mortes]

He intentat mirar la regla, però la cosa deu ser molt complicada com a regla general i no per cada mot.

Vaig indexar un fitxer que em vas passar fa molt de temps que contenia totes les paraules amb les seves variants de gènere i quantitat així com totes les formes verbals.
El que he vist és que si poso “mort” tinc aquests resultats.

Mort Lema Descripció morfològica
mort mort1 Nom comú femení singular
mort mort2 Nom comú masculí singular
mort matar Verb imperatiu singular masculí
mort morir Verb imperatiu singular masculí

En canvi, si a [lema] poso “mort”
No em troba la paraula; cosa que amb “hort” sí i amb la variant plural “horts”

No sé si m’embolico ara.
He fet el: “Text Analysis” i diu:

Token: Morts
Lemma: mort
Part-of-speech: NNS
Chunk: E-NP-plural

Sembla que LT reconeix aquest Lema.

Bé el que vull dir és que podria ser un problema de la paraula i no de la regla.

Gràcies, Pep. Efectivament, aquesta paraula és complicada perquè es pot analitzar de moltes maneres. Els lemes mort1 (la mort), mort2 (el mort, la morta) són una manera d’intentar posar-hi una mica d’ordre.
He resolt el problema dels suggeriments per a “*del morts” descartant en la desambiguació les anàlisis que no tenen sentit en alguns contexts (per exemple, els participis de morir o de matar, sempre que no van darrere del verb ‘haver’).