"calguer", "valguer", "capiguer", "sapiguer" i "volguer"

Tan sols a capiguer i sapiguer dona l’alternativa correcta.
Serviria la mateixa regla per?
calguer
valguer
volguer
Ja que dona error ortogràfic, però les alternatives no són bones.

Sí, gràcies. Ho afegeixo.