Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

Català: Accents diacrítics. Nova Gramàtica

Primer de tot demanar disculpes si l’idioma principal del fòrum és l’anglès.

He vist que hi ha accents diacrítics que l’eina demana, com per exemple “dóna” i “sóc”.
L’eina intenta seguir la nova gramàtica? Si és així, em disposaria a fer pull request sobre aquests dos casos.

Aprofito per preguntar també quin és el procediment en aquests casos. Esborro les regles? Es poden desactivar?

Moltes gràcies!

Bon dia, Xavier.

Per a seguir la normativa nova dels diacrítics cal:

  • desactivar la categoria: DIACRITICS_TRADITIONAL
  • activar la regla: CA_SIMPLEREPLACE_DIACRITICS_IEC

Per a seguir la normativa tradicional, al revés:

  • activar la categoria: DIACRITICS_TRADITIONAL
  • desactivar la regla: CA_SIMPLEREPLACE_DIACRITICS_IEC

Oficialment, hi ha un període de transició fins al 2020 per a l’IEC. L’AVL em pareix que té un termini més curt.

En la web de Softcatalà hi ha la possibilitat de triar una opció o l’altra.

El dubte el tenim en les extensions (Chrome, Firefox, Google Docs…). Aquí l’únic que pot fer l’usuari és desactivar regles. No hem decidit encara com i quan fer el canvi de les regles per defecte.

Si ho entenc correctament:

  1. Els diacrítics antics (p. ex. “sóc”) no poden ser considerats com faltes ortogràfiques fins a 2020

  2. A partir de l’aplicació de la nova gramàtica, ja no podem dir que “soc aquí” està mal escrit.

El comportament actual de l’eina és:

  1. No considera un error “sóc”. Això és correcte, però m’esperaria que l’eina em donés informació del canvi de normativa, per exemple: “Ja no s’accentua en la nova gramàtica de l’IEC (2016).”

  2. Considera incorrecte “soc aquí” i t’ho fa canviar a la vella gramàtica.

Estic pensant solucions.

Una podria ser activar totes les regles per defecte i que cadascú desactivi la que no li interessa. L’únic inconvenient per a fer això és que caldria convertir la categoria de regles DIACRITICS_TRADITIONAL en una sola regla. És una mica incòmode, però es pot fer.

Aquesta regla es podria desactivar amb un simple clic en les interfícies de les extensions de Google Docs, Chrome, etc. (però en la web de languagetool.org aquesta opció no queda memoritzada).

De la forma en què m’ho imagino jo ara mateix, la comprovació del punt 2, hauria de ser una nova norma, ja que no n’hi ha cap que busqui els diacrítics vells per marcar-los, no?

No sé si es pot considerar una correcció un warning i no un error, de forma que no saltin els testos que es fan sobre textos de la wikipedia.

Aquesta norma nova, jo crec que hauria d’estar en marxa per defecte i ja se la desactivarà qui no la vulgui.

Sobre les normes antigues de diacrítics, jo crec que s’haurien de deixar desactivades per defecte, no?
Si algú vol escriure o corregir textos en la gramàtica antiga, se l’hauria de tornar a activar.

No sé tot això que comento genera problemes que desconec :slight_smile: