Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

CATALAN Detecció del gènere

En aquesta llista hi ha unes quantes expressions que no es detecta la confusió de gènere.

Pagar el compte. - Pagar la compta.
Cobrar el deute. -Cobrar la deute.
Rebre el dot. -Rebre la dot.
Llegums molt bons. -Llegums molt bones.
Aquest senyal. -Aquesta senyal.
El corrent. -La corrent.
Una gran esplendor. -Un gran esplendor.
Quina allau. -Quin allau.
Dues anàlisis. -Dos anàlisis.
Bona aroma. -Bon aroma.
Cortina grisa. -Cortina gris.
Paraules corteses. -Paraules cortès.
Noia magrebina. -Noia magrebí.
Característica comuna. -Característica comú.
Nena òrfena. -Nena orfe.
Moix negre. -Moix negra.

No sé si hi ha una regla general o s’han d’anar introduint les expressions incorrectes.

Gràcies. Repassarem tots els casos.
Els problemes vénen de la dificultat de desambiguació. Per exemple, “la compta” és un pronom i un verb, a part de ser una confusió per “el compte”.
“Aroma” tradicionalment és masculí (segons el DCVB), i actualment també és masculí per a l’AVL. Per tant, la concordança en masculí ha de ser tolerable.

Ja està gairebé tot resolt ací. https://github.com/languagetool-org/languagetool/commit/af7de518642cf772c0d081ecb6b562d2f017d1fc
Els casos de “Cortina, Noia, Moix” és perquè també poden ser noms propis. El problema només apareixia quan estaven en majúscula a principi de frase.
Amb “paraules” era perquè “paraula, mot, denominació…” a vegades es fan servir en frases metalingüístiques. Per exemple: “la paraula cortès és un adjectiu masculí”. Ara està una mica millor, però és complicat encertar-la sempre.

Moltes gràcies, Jaume.

Posats a desambiguar hi ha un cas molt actual i és de si:
Un jugador és rentable?
però:

L’operació és rentable?
El que em proposes és rentable?
La proposta és rentable?
La feina és rentable?
Els diners son rentables? Potser sí, com a mínim per blanquejar-los :slight_smile:
El temps és rentable?
L’horari és rentable?
La dedicació és rentable?
Aquest disseny, és rentable?

Potser no hi ha accions rentables.
El que dius, és rentable?
El que fas, és rentable?
El que cantes, és rentable?
El que toques, és rentable? -> Tocar música, no tocar un objecte.
Aquest dipòsit, és rentable? -> Sí és un envàs, sí.

Hi persones?
En Messi, és rentable?
En Piqué, és rentable?

Això és el que he trobat que detecta LT
El negoci és rentable.
La inversió és rentable.
El treball és rentable.
Invertir, és rentable?
Treballar, és rentable?
L’empresa, és rentable?

És veritat que les regles de rentable/rendible no estan del tot ben formulades. De moment faré que marqui sempre “rentable”, perquè és d’ús molt infreqüent. En una frase amb “cotxe”, per exemple, és més probable que calgui dir “rendible” que “rentable”. Si hi ha alguna excepció molt clara que surti en els corpus, ja l’afegirem.