Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

CATALAN "Déu-n'hi-do"

Abans de l’Ortografia de l’IEC del 2016 escriure: “déu n’hi do” sense els guionets era correcta.
Ara cal escriure “déu-n’hi-do”.
Aquesta nova paraula no sé si està inclosa al diccionari de LT.
El que passa és que el corrector dona per bones les següents expressions.
Déu ni do
Déu n’hi do
Déu-ni-do
Però en el cas de:
Déu-n’hi-do, dona error ortogràfic al “n’hi” i suggereix “'hi” o “n’ hi” com es pot veure hi ha un espai entre “n’” i “hi”.

Penso que s’hauria de revisar la regla.

Moltes gràcies. Afegeixo una regla nova que intenta cobrir totes les possibilitats.

Ja vam afegir “déu-n’hi-do” com a interjecció fa pocs dies. “Déu n’hi do” no ho considerarem incorrecte perquè encara apareix així en molts llocs.