Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

"coma", com a

En aquesta frase tenim un fals avís.
Ús de l’apòstrof o coma volada. LT diu: Possible confusió ¿Volíeu dir «com a»?
Ús del punt o coma decimal.
Ens cal posar coma flotant.
És en coma fixa això.

Si poso l’article, no dona error.
Ús de l’apòstrof o la coma volada.
Ús del punt o la coma decimal.
Ens cal posar la coma flotant.
És amb la coma fixa això.

També veig que amb “com a” no dona error.
Ús de l’apòstrof o com a volada.
Ús del punt o com a decimal.
Ens cal posar com a flotant.
És amb com a fixa això

I sense la a tampoc.
Ús de l’apòstrof o com volada
Ús del punt o com decimal.
Ens cal posar com flotant.
És amb com fixa això

Cal posar coma volada aquí
Això va amb coma volada

Potser posant com a excepció a la regla del “coma-com a”
coma volada
coma decimal
coma flotant
coma fixa

Quedaria resolt?

Moltes gràcies. Poso directament totes aquestes excepcions que esmentes.

Els altres possibles errors “com/com a → coma” suposo que són infreqüents, i tenen més complicacions. Hi ha frases correctes en què es pot dir “com a decimal”, “com flotant” i semblants.