Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

Despistat-despitat

És molt fàcil deixar-se una lletra, en aquest cas com que és molt més freqüent “despistar-se” (perdre la pista, l’orientació) que despitar-se (tenir o sentir despit, irritar-se) es podria fer una regla de les de: (volíeu dir…)?

He intentat fer aquesta regla, però m’imagino que no funcionarà amb tots els temps verbals i pronominal.

  <rule id="DESPITAR-DESPISTAR" name="despitar/despistar">
    <pattern>
  <token>despitar</token>
    </pattern>
    <message>Volíeu dir <suggestion><match no="1" regexp_match="despistar" regexp_replace="despistar$1"/></suggestion> (perdre la pista, desconcertar) en lloc de "<match no="1"/>" (causar irritació")?</message>
    <short>Possible confusió</short>
  <example correction="despistar">Això que dius només fa que <marker>despitar</marker>.</example
    <example>Això que dius només fa que despistar-me</example>
  </rule>
1 Like

Gràcies. La regla té sentit.
Per a detectar totes les formes verbals, caldria escriure:

<token inflected="yes">despitar</token>

El suggeriment podria quedar així:

<suggestion><match no="1" regexp_match="despit" regexp_replace="despist" case_conversion="preserve"/></suggestion>

A part d’això, caldria mirar en quins contexts és possible que “despitar” sigui correcte, i intentar minimitzar aquests casos amb excepcions.

 <rule id="DESPITAR-DESPISTAR" name="despitar/despistar">
    <pattern>
    <token inflected="yes">despitar</token>
    </pattern>
    <message>Volíeu dir <suggestion><match no="1" regexp_match="despit" regexp_replace="despist" case_conversion="preserve"/></suggestion>(perdre la pista, desconcertar) en lloc de "<match no="1"/>" (causar irritació")?</message>
  <suggestion><match no="1" regexp_match="despit" regexp_replace="despist" case_conversion="preserve"/></suggestion>
  <short>Possible confusió</short>
  <example correction="despistar">Això que dius només fa que <marker>despitar</marker>.</example>
  <example correction="despistat">Va una mica <marker>despitat</marker>.</example>
</rule>

He provat la regla i dona molt poques falses alarmes i moltes no són de català.

1* Algú ha dit que aquest fet va despitar Maria Callas fins a la seva mort.
2* Però crida l’atenció el canvi de visió respecte a l’obra original de Racine en donar protagonisme a l’altre personatge femení, la despitada Ermione, en comptes de la patidora Andromaca. [Analyse]
3* Despitat, Otó va envair els estats del seu antic aliat.
4* L’argument, d’origen francès, narra les martingales que un amant despitat, Enrico, li fa a l’apotecari Don Annibale perquè aquest no aconsegueixi consumar la seva nit de noces amb l’antiga enamorada d’aquell, la seva cosina Serafina.
5* Però la nova esposa, frustrada i despitada, es refugia als braços de l’atractiu fill del seu marit.
6* Desterrat el duc el 1726, la seva amant va rebre l’ordre de retirar-se a les seves terres de Courbepine, i, despitada i inconsolable per la seva desgràcia, se suïcidà malgrat contar només vint-i-nou anys. [
----> 7* Encara que hom estigui completament despitat respecte al període en el qual s’ambienten les novel·les de Jane Austen, de les dates de la vida de l’escriptora (1775-1817) es pot deduir que no és possible que siguin els anys 1830.
8* Despitada, Scarlett accepta l’oferta de matrimoni de Charles, el germà de Melanie.
9* Zèfir, gelós i despitat pel fet que Jacint hagués preferit l’amor d’Apol·lo al seu, va fer desviar el disc del jove amb la intenció de ferir-lo i matar-lo.
10* Els enganys de la Vídua fan creure a Tirant que Carmesina li és infidel i, despitat, es fa a la mar, naufraga i fa cap al nord d’Àfrica.
11* Despitada, Eve concerta una cita amb Jimmy Leech, el més poderós i ric de tots els seus pretendents, però a la vegada el més repulsiu.
12* Un dia, Colombe assassina Marcelle despitada perquè li ha robat l’amant i Dick és acusat de l’assassinat.

Com a paraules per desambiguar relacionades amb “despitar” he trobat:
mort, personatge, amant, frustrar, inconsolable, desgràcia, suïcidar-se, gelós, repulsiu, assassinar

N’he trobat una altra de les que si et deixes una lletra surt una paraula correcta.
Copiant de la regla “despistar” he fet aquesta.
En l’anàlisi he vist moltes errades com aquesta.

 <rule id="REBALLAR-TREBALLAR" name="reballar-treballar">
    <pattern>
    <token inflected="yes">reballar</token>
    </pattern>
    <message>Volíeu dir <suggestion><match no="1" regexp_match="reball" regexp_replace="treball" case_conversion="preserve"/></suggestion>(emprar-se físicament o mentalment en l'execució d'alguna cosa) en lloc de "<match no="1"/>" (llançar amb força")?</message>
  <suggestion><match no="1" regexp_match="reball" regexp_replace="treball" case_conversion="preserve"/></suggestion>
  <short>Possible confusió</short>
  <example correction="treballar">Avui aquesta tarda he de <marker>reballar</marker>.</example>
  <example>Ara toca treballar.</example>
</rule>

No sé si la regla funciona del tot bé, en l’editor de regles he vist que hi ha algun problema amb els apòstrofs del missatge:
… en l’execució d’alguna cosa.