Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

Detecció automàtica de l'idioma

Bon dia, Jaume.

Entenc que la detecció automàtica de l’idioma és complicat, però en aquest escrit em detecta fins a deu paraules que no son castellà.
A mi no em du massa feina canviar l’idioma a part que si segueixo escrivint, finalment em detecta correctament el català.
No voldria pensar que s’ha modificat la regla per tal que en el cas de dubte sigui el castellà l’idioma preferent.

“Costum de certes cultures que imposa a un pare l’adopció d’un comportament idèntic al de la mare en el període anterior o posterior al part”

Bon dia,

Gràcies per informar d’aquest problema. Hi ha hagut alguns canvis de configuració amb la intenció de millorar la detecció d’idioma, però, efectivament, sembla que alguns casos ha empitjorat. Jo puc reproduir el mateix problema amb la mateixa frase.

Una cosa que potser hi influeix són els idiomes preferits en la configuració del complement del navegador. És una opció de configuració nova. Vés a Configuració>Opcions d’idioma>Idiomes preferits. Però posant aquí només català a mi tampoc no em millora els resultats. Mirem què es pot fer.

D’entrada penso que si al llistat de paraules que fa servir per detectar castellà hi ha els articles, conjuncions o pronoms que s’escriuen igual en català com en castellà, com que són molt habituals tant en català com en castellà potser caldria treure’ls.

A la frase que t’havia enviat he tret:
de
que
a
un
I amb la darrera ha canviat al català.

Costum certes cultures imposa pare l’adopció d’un comportament idèntic al de la mare en el període anterior o posterior al part

Bon dia, Jaume, veig que ja no dona cap error la meva frase.
Gràcies per la feina.

“Costum de certes cultures que imposa a un pare l’adopció d’un comportament idèntic al de la mare en el període anterior o posterior al part”