El cel està "despejat"

El cel està despejat.

En aquesta frase LT dona com a alternatives:
[desembarassat] [desallotjat] [buidat] [aclarit] [tret]

Trobo a faltar [serè] i [clar]
He estat buscant la regla i no l’he trobada.

Gràcies. Afegiré aquest suggeriment perquè deu ser un cas freqüent.

Cel ras falta també. Jo diria, almenys al País Valencià, que té un ús molt estés.

1 Like