Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

En raó de

“En raó de” ens dona:
Expressió incorrecta amb les alternatives:
[Per raó de], [A raó de], [Quant a], [Pel que fa a]

No sembla que aquest connector sigui incorrecte.

El sí que es podria tractar seria l’expressió:
A conseqüència
Amb les alternatives:
[a causa que]
[per causa de]
per causa que]
[en raó de]
[per raó de]
[de resultes de]
[arran de]
[com que]

Bon dia, Pep.

La Viquipèdia no dona cap font per a la locució “en raó de”. Jo no l’he vista en cap altra font. En canvi, en el diccionari castellà-català d’Enciclopèdia o en el Diccionari auxiliar de Josep Ruaix no l’accepten i ofereixen alternatives.

Jo no veig cap problema amb la locució “a conseqüència de”, que està en els diccionaris. Sí que pot haver-hi una confusió si és només “a conseqüència” (sense ‘de’).

Gràcies, Jaume.