Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

False positive for "de webinterface"

Een zin als:

De webinterface is moeilijk te gebruiken.

Met de plugin voor Intellij is er een foutmelding: “Onverwachte woorden na ‘de’”. Op https://languagetool.org/nl/ geeft het een foutmelding met als boodschap: “Je bedoelt vast het webinterface”.

“Webinterface” staat in de woordenlijst als de-woord, dus ik denk dat de regel te streng is. (Zie https://woordenlijst.org/#/?q=webinterface)

Ik denk dat de regel een ontleder nodig heeft om het laatste bronwoord te vinden. (want dat is gewoonlijk bepalend voor de vraag “de” of “het” in een samenstelling)