Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

False true positive

Beginsituatie: We doen op PCB Zalmplaatschool te weinig aan ICT onderwijs en daardoor zijn onze leerlingen niet ICT geletterd en zijn niet goed voorbereid op de toekomstige maatschappij en de stad Rotterdam als wereldstad wat betreft digitalisering en robotisering
We hebben nu een ICT plan gemaakt waarin we er voor zorgen dat iedere leerling bij ons ICT geletterd wordt. We bieden elk jaar een workshop ICT aan met een opbouw erin. Alle leerlingen in die 8 leerjaren doen hier aan mee . Na afloop krijgen ze hier een deelcertificaat voor. Dit gaat deel uit maken van ons vast curriculum.

The mark on ‘voor zorgen’ is clearly not for the length of the sentence, but because the . is missing after the previous sentence. Should the (hard) new line and capital not result in a report for missing the closing interpunction?