Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

Hulp nodig

Er zijn meer vrijwilligers nodig om de ondersteuning van het Nederlands door LanguageTool te verbeteren. Je hoeft daar niet voor te kunnen programmeren.

Het is al een grote hulp als gemiste fouten in een volledige zin worden gemeld.
Of juist zinnen waar LanguageTool wél een melding geeft, maar dat onterecht is.

Ook zou het fijn zijn als er mensen naar een bestand met gemelde fouten zouden willen kijken, en daaruit alleen de onterechte meldingen zouden overlaten. Dan kunnen we de kwaliteit verbeteren.

Wil je helpen? Graag!

1 Like