Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

Language Tool - problem z instalacją


(Pebro) #1

Mam problem z instalacją Language Tool. Podczas próby instalacji z pliku oxt wyskoczył błąd.
(com.sun.star.uno.RuntimeException){{Message="jni_uno bridge error]UNO calling Java method writeRegistryInfo: …
W OO w menu Narzędzia jest widoczna zakładka LT, w Menadżerze rozszerzeń LT też jest widoczny, ale jest napis “błąd: Status tego rozszerzenia nie jest znany”.
Ponowne uruchomienie pakietu nie pomogło.
LT wersja 2.3
OpenOffice.ux.pl 3.3.0
Java: Sun Microsystems Inc. 1.6.0_33

Jak mogę uruchomić pakiet?


(Daniel Naber) #2

Sorry I cannot reply in Polish, but did you check all the items at http://www.languagetool.org/issues/?


(Pebro) #3

Thanks.
This is problem: http://www.languagetool.org/images/version-error.jpg
I had a version java 7.45 64bit, I uninstailled this, reboot computer and install 7.45 32bit.
I uninstalled and installed LT agian.
Error still occurs :frowning:

Now i have java 6.0.330 and 7.0.450 (windows 7), in OO Java: Sun Microsystems Inc. 1.6.0_33

/sorry, my English is not perfect :wink: /


(Daniel Naber) #4

It’s not enough to install the right version, it also needs to be selected inside LibreOffice/OpenOffice, namely under Tools -> Options -> Advanced - did you do that?


(Pebro) #5

Yes, is selected java Sun Microsystems Inc. 1.6.0_33.
I can’t selected java 7…

Problem is only my work, in my home computer it’s OK


(Daniel Naber) #6

Not sure why you cannot select Java 7, but it’s required for LanguageTool since version 2.3. LanguageTool 2.2 works with Java 6, it’s still available at http://languagetool.org/download/


(Pebro) #7

Thanks, it’s work :slight_smile: