Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

LanguageTool no és un autocorrector

LanguageTool no és un autocorrector.

L’alternativa de LT a “autocorrector” és autocor rector.

Si posem auto corrector, no diu res.
Si posem auto-corrector, en diu que posi autocorrector que llavors dona l’alternativa de: “autocor rector”.
autocor -a
adj BOT 1 Dit de les plantes que posseeixen mitjans propis de disseminació de llurs fruits, espores o llavors.

Alguna cosa grinyola, no?

La solució és afegir la paraula “autocorrector” al diccionari, cosa que faré. En general, no admetem automàticament paraules formades amb prefixos (llevat d’alguns pocs casos), perquè això sol donar imprevists.
En el missatge per a “auto-corrector” ja s’adverteix: “Normalment s’escriu sense guionet, fins i tot si la paraula no és en el diccionari.”
No donem com a suggeriment “auto corrector” per a “autocorrector” perquè sabem que “auto-” és un prefix habitual. Però en aquest cas resulta que existeix la paraula “autocor”.