Massa fondo, gens fons

Per una part
El got no és massa fons
El got no és gaire fons
El got no és prou fons
El got és bastant fons
El got és força fons
No dona error.

Per altra banda:
El got no és gents fons
diu: [gents, fons], [gents i fons], gents de fonts

Aquí no dona error:
El got no és gens fondo
El got no és gaire fondo
El got és prou fondo
El got és bastant fondo
El got és força fondo

Però:
El got és massa fondo LT diu: ¿Volíeu dir «fons» (nom)? ‘Fondo’ sol ser adjectiu o adverbi. Pot ser correcte com a substantiu en geografia.

En aquest cas:
No ho has netejat massa fons
No ho has netejat gaire fons
No ho has netejat prou fons
No ho has netejat bastant fons

Aquí potser caldria que fos:
No ho has netejat massa a fons
No ho has netejat gaire a fons
No ho has netejat prou a fons
No ho has netejat bastant a fons

I aquí ho detecta bé.
Ho tens al fondo de la cambra.
Ho tens al fondo del calaix.

Potser caldria revisar la regla de [fondo] i [fons]

Ara no puc, si disposo d’una mica de temps, miraré de cercar les regles.

Moltes gràcies. Arreglo els falsos positius i provo alguna regla nova per als falsos negatius.