Mesa_taula

En aquesta regla que funciona molt bé, si podria afegir a les paraules de context
sectorial i contractació?

<rulegroup id="MESA_TAULA" name="mesa/taula"><rule>
 <pattern><marker>
  <token inflected="yes">mesa</token></marker>
  <token max="2" min="0" postag="DA.*|SPS00" postag_regexp="yes"/>
  <token inflected="yes" regexp="yes">debat|diàleg|negociació|partit|defensa|entitat|força|redó|rodó</token>
 </pattern>
 <message>En aquest context és més adequat dir <suggestion><match no="1" postag="(NCF.*)" postag_regexp="yes" postag_replace="$1">taula</match></suggestion>.</message>
 <example correction="taula">En la <marker>mesa</marker> de diàleg.</example>
 <example correction="taula">En la <marker>mesa</marker> redona d'avui.</example>
 <example correction="Taula"><marker>Mesa</marker> per la Defensa del Riu.</example>
</rule><rule>
 <pattern><marker>
  <token inflected="yes">taula</token></marker>
  <token max="2" min="0" postag="DA.*|SPS00" postag_regexp="yes"/>
  <token inflected="yes" regexp="yes">parlament|senat|electoral|sectorial|contractació</token>
 </pattern>
 <message>En aquest context sol usar-se la paraula <suggestion><match no="1" postag="(NCF.*)" postag_regexp="yes" postag_replace="$1">mesa</match></suggestion>.</message>
 <example correction="mesa">En la <marker>taula</marker> del Senat.</example>
 <example correction="meses">En les <marker>taules</marker> electorals.</example>
</rule></rulegroup>

“Sectorial” i “contractació” apareixen en la segona regla. ¿Vols dir que haurien de ser en la primera? Potser sí. Revisaré la documentació. No hauria de caldre ampliar els usos de “mesa”, que realment és un llatinisme.

Ah, no! Perdona. Tu m’envies la regla corregida. M’he confós. Afegiré aquestes paraules, doncs.