Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

Mistake on community site


(Ruud Baars) #1

In the Dutch translation of the community site there is a [ which is incorrect:

Blader door regels

LanguageTool gebruik regels om aandachtspunten te vinden. Elke regel staat voor een mogelijk fout. Werp[ hier een blijk om de regels van de diverse talen.


(Daniel Naber) #2

Should be fixed with the next automatic deployment (tonight).