Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

Mistake on community site

In the Dutch translation of the community site there is a [ which is incorrect:

Blader door regels

LanguageTool gebruik regels om aandachtspunten te vinden. Elke regel staat voor een mogelijk fout. Werp[ hier een blijk om de regels van de diverse talen.

Should be fixed with the next automatic deployment (tonight).

1 Like