Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

New Dutch rule: “referentie” used as an Anglicism


(applescrapple) #1
<rule id="ID" name="referentie_anglicisme">    
 <pattern>
  <token regexp='yes'>ter|voor|uw</token>
  <marker>
  <token>referentie</token>
  </marker>
 </pattern>
 <message>Gebruik het woord “<match no="2"/>” liever niet in de betekenis van <suggestion>ter informatie</suggestion>, <suggestion>voor uw informatie</suggestion>, <suggestion>ter inzage</suggestion> ,  <suggestion>voor uw administratie</suggestion> of <suggestion>als voorbeeld</suggestion> (anglicisme).</message>
 <short>Referentie als anglicisme</short>
 <example correction=''>ter <marker>referentie</marker> voor uw referentie</example>
 <example>ter informatie</example>
 <example>voor uw informatie</example>
 <example>ter inzage</example>
 <example>voor uw administratie</example>
 <example>als voorbeeld</example>
 <example correction=''>voor uw referentie</example>
</rule>

(Daniel Naber) #2

Thanks for your contribution and sorry for the delay. Usually, new rules are checked by the language maintainer, but for Dutch we’re looking for a new maintainer, see http://languagetool-user-forum.2306527.n4.nabble.com/Looking-for-a-maintainer-for-Dutch-td4643302.html - maybe that’s something you would be interested in?

Testing your rule with the online editor, it finds two sentences in Wikipedia:

“En wat voor referentie zou je willen voor Joop Wijn ?”

and

“Net als bij Zuid-Ossetië en Abchazië worden door de regering van Transnistrië vaak ter referentie de voorbeelden van de met westerse steun bereikte onafhankelijkheid van Montenegro en de eenzijdige onafhankelijkheid van Kosovo aangehaald als legitimatie .”

Are these actually errors in Wikipedia, or is this a case where the rule needs to be made more strict?