Niet-gedetecteerde fouten d.d. 2023-09-09

01 Dat is uit angst dat Rusland dan /zal/ kernwapens /zal/ inzetten.
02 Zeg ga jij eens naar de bakker.→Zeg, ga jij eens naar de bakker.
03 Anti Frankrijk sentiment→Anti-Frankrijksentiment
04 Je komt hier in een bar klimaat en bereid je daarop voor. → bereidt.
05 Samen met mijn vriend haalde we haar op.
06 Voor zo ver ik het me herinner.
07 Het liefst van al geven leerkrachten les. → het liefst geven
08 zich niet zo maar → niet zomaar|niet zo, maar
09 een stuk of 3 à 4→een stuk of 3|3 à 4
10 een 1:1 aandrijving→een een-op-eenaaandrijving
11 Zei je wat?’ vroeg zijn moeder. →’Zei je wat?’ vroeg zijn moeder.
12 Minibar drankjes→Minibardrankjes
13 geen facebook→geen Facebook
14 Zodanig zelfs dat→Zodanig zelfs, dat
15 los liet → losliet
16 Met andere woorden ik → Met andere woorden: ik
17 door gereden → doorgereden (tenzij een znw vooraf)
18 1 of andere → een of andere
19 Deze worden in licht grijs weer gegeven → lichtgrijs
20 Maar ik zeg je het is echt geen makkie. → Maar ik zeg je: het is echt geen makkie.
21 Hoeveel kan ik lenen bij Mevrouw Leemans? → mevrouw
22 on stage
23 puntjes op de I→ puntjes op de i
24 maar één maal → maar eenmaal
25 De Familie → De familie
26 Het Keurmerk→Het keurmerk
27 reserve onderdelen=reserveonderdelen
28 Kerk en Staat→kerk en staat
29 Gravin → gravin
30 Dit, om =>Dit om|Dit is om
31 Ok het is=Oké, het is
32 om gaan met=omgaan met
33 Facebook groep=Facebookgroep
34 Wat gooi je wel/niet op de composthoop? => wel of niet (there used to be a rule for this ugly use of / )
35 meer ontwikkeld → ontwikkelder (used to be a rule)
36 verzetje ze→verzet je ze