Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

[NL] false positive: en... en... en

De regel kijkt niet of het en-gebruik al word onderbroken door komma’s. (wat erop duidt dat ze deel zijn van duo’s en/of tweeledige groeperingen)

Bijv.
“Dames en Heren, Jongens en Meisjes, Peter en Peter kunnen vandaag niet optreden.”