Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

[NL] false positive: zou(den) laten wachten op

“zou(den) laten” geeft aan dat het gaat om een potentiële actie, maar LT denkt dat “laten wachten” ten alle tijden een typefout is van “late wachten”.

Bijv: “Als we de naamselectie zou laten wachten op de panelselectie waren we nog verder van huis.”
na de ‘correctie’ ontstaat een zin die grammatisch volledig waardeloos is.

Ook hier weer een geval van de ambiguïteit van de taal. Meervouden en werkwoorden overlappen sterk. Eigenlijk is een betere disambiguation noodzakelijk, maar dat is zo complex… Ik heb een uitzondering toegevoegd. Overigens, in veel gevallen leidt een suggestie tot een onzin-zin. Maar het verbouwen van een zin is ondoenlijk in LT.

De uitzondering werkt. Vanavond op de server.