Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

[NL] FP: de nummer X

als dit door een getalwoord word gevolgd dan is “het” niet correct.
Bijv.
“Shit, 't zijn toch geen nummer vier moeren… Fred! Kun je me de nummer vijf aangeven?”
“Watzeggie? de nummer ‘wijf’?”
“Fred! Dit is geen moment om B2 te spelen!”

‘nummer vier moeren’ is een Engelse taalconstructie, geen Nederlandse.
Als je een false positive meld, kun je dan s.v.p. aangeven exact welke regel het om gaat, en alleen exact de zin geven waar het om gaat?

Regel: De i.p.v. het

Het ging mij om “Kun je me de nummer vijf aangeven?” maar gebruikte de rest voor het opbouwen van context (kort voor nummer vijf moersleutel, getal voluit geschreven vanwege woordgrap)

Ten tweede, deze constructie word, naar mijn weten, veelvuldig gebruikt bij Nederlandse doe-het-zelvers, fietsenmakers, mecaniciens, enz. Ik zie dus niet waarom het geen Nederlandse taalconstructie is.

Ik zal er een advies van deskundigen over vragen. In elk geval is het normaal om een 5 het getal vijf of het nummer vijf te noemen. De ‘nummer vijf’ is toch een uitzonderingsgeval. En die kun je nooit allemaal tegenhouden, omdat het aan de betekenis ligt.

Het lijkt er op dat je gelijk hebt:

Geachte heer of mevrouw,

Onlangs hebt u op het Taalunieversum een taalvraag gesteld. Hieronder vindt u het antwoord.

VRAAG
Is een uitdrukking als ‘Geef me de nummer vijf eens aan!’ correct te noemen in geval van een ‘bout nummer vijf’, of is het verkeerd taalgebruik? Indien niet correct, hoe zou je dat dan beter kunnen schrijven?

ANTWOORD
‘Geef me de nummer vijf eens aan!’ is een goede zin.

TOELICHTING
Het is een voorbeeld van metonymisch taalgebruik. In plaats van ‘bout met de afmetingen die overeenkomen met het nummer vijf’ wordt ‘de nummer vijf’ gebruikt.

De Dikke Van Dale vermeldt bij ‘nummer’ onder meer: “metonymisch; ook wel als de-woord; deelnemer die het genoemde (rug)nummer draagt; de huidige nummer één, twee op de wereldranglijst, in de top 40”. Het gebruik van nummers op gereedschappen is hiermee vergelijkbaar. Ook een zin als ‘De wielrenner had de 30-28 laten monteren’ komt voor. Nu gaat het om aantallen tanden op tandwielen: 30 op het voorblad en 28 op het achterblad.

Met vriendelijke groet,
Namens het Taalunieversum,