Pegunta-pregunta

M’he deixat la “r” i no ho havia vist, ni LT deia res.
Ara resulta que “pegunta” és una mena pega que ho diuen els valencians.
He vist que “Pegunta” és un barranc del Maestrat, també.

La regla funciona bé però no sé si l'antippatern fa alguna cosa.


 <rule id="PEGUNTA-PREGUNTA" name="pegunta/pegunta">
      <antipattern>
        <token>Pegunta</token>
      </antipattern>
    <pattern>
    <token inflected="yes">pegunta</token>
    </pattern>
    <message>Volíeu dir <suggestion><match no="1" regexp_match="pegunta" regexp_replace="pregunta" case_conversion="preserve"/></suggestion>(fet de demanar, una dada, una informació ) en lloc de "<match no="1"/>" (pega, substancia viscosa... ")?</message>
  <suggestion><match no="1" regexp_match="pegunta" regexp_replace="pregunta" case_conversion="preserve"/></suggestion>
  <short>Possible confusió</short>
  <example correction="pregunta">Tens alguna <marker>pegunta</marker>.</example>
</rule>