Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

Qualssevol

En aquesta frase:
En aparèixer les fotocopiadores qualsevol podia fer una edició.
Dona error de concordança. Si la posem així, no.
En aparèixer les fotocopiadores, qualssevol podia fer una edició.
Aquí no diu res.

T’ho pots mirar?
Gràcies.

Gràcies. Arreglat.