Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

Suggest issue/problem

Why does it suggest that this word is incorrect.
What should the correct word be?

Problem 2:
Sprawdzanie w języku: rosyjski…

 1. Wiersz 1, kolumna 1
  Komunikat: Найдена орфографическая ошибка (wyłącz regułę)
  Proponowana poprawka: Русско-полянский
  Kontekst: Русско-польский
  Sprawdzono. Liczba znalezionych potencjalnych problemów: 1
  Jak udoskonalić program LanguageTool

I cannot reproduce this. Was there different text before in the box? Did you type “Hi.” or copy and paste it from somewhere else?