Superneta

He deixat la casa super-neta, ara no me l’embrutis!
LT diu:
Com a prefix d’un altre adjectiu, ‘super-’ s’escriu junt, encara que la paraula resultant no sigui en el diccionari.
Quan canviem a superneta:
LT diu.
Possible error ortogràfic.

La regla funciona bé, no sé si es podria incloure, al diccionari de LT?

Sí, gràcies. Afegeixo supernet al diccionari.
En algun moment he pensat d’admetre tots els adjectius formats amb super- i altres prefixos, però això també provoca efectes no desitjats, i anem afegint només els més comuns.