Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

Waarom de simplificaties?

Waarom wordt er bij ieder woord dat ook maar een beetje moeilijk lijkt een suggestie gedaan voor een simpeler woord? Dat doet toch enorm afbreuk aan de rijkdom van de taal? Als ik schrijf, gebruik ik juist een veelheid aan woorden, en tevens moeilijkere woorden die je niet elke dag tegenkomt, om de tekst meer schwung te geven. Het irriteert me dermate dat ik sterk overweeg de tool van mijn laptop te gooien.

Op welke regel doel je? In het Nederlands is overigens niets ‘fout’, hoogstens minder gebruikelijk. Alleen de spelling is wettelijk vastgesteld voor overheid en onderwijs.

LT volgt waar mogelijk de taaladviezen van officiële en minder officiële instanties. Die staan dan in een url bij de ‘regel’. Een regel die niet naar het zin is, kan overigens gemakkelijk uitgeschakeld worden. Maar we zijn nog blijer met goede terugkoppeling. Het kan namelijk altijd beter. Geef dan s.v.p. de details : de regel, de zin waarop de melding komt, en waarom je de melding niet terecht vindt.

We zouden ook blij zijn als we meer info zouden krijgen over over het hoofd geziene fouten. Daar kunnen we dan (soms) een regel voor maken.

Laat je vooral horen.